Spoinowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wyparowując na zewnątrz, woda odkładać będzie w powierzchniowych warstwach kamienia sole, które zawierała. Podnosząca się kapilarami woda szukać będzie najłatwiejszych dróg dla swej penetracji, dlatego też poszczególne elementy, wykonane z kamienia o słabszej i bardziej porowatej strukturze, jak również elementy ułożone w budynku prostopadle do swego położenia w skale, odgrywać będą rolę magnesów, ściągających krążącą w kapilarach wodę. Te właśnie kamienie pierwsze ulegać będą zniszczeniu. Stanie się dla nas zrozumiałym dlaczego pewne elementy kamienne pozornie nie więcej narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych niż inne, położone w różnych miejscach elewacji i na różnych wysokościach, wykazują niepomiernie większe zniszczenie niż pozostałe części budowli. Margle i iły, które często spotykamy w lepiszczu piaskowców oraz w wapieniach miękkich, pod wpływem absorpcji wody pęcznieją i powodują pękanie i rozpad bloków kamiennych. Ten typ typ zniszczeń powodują również spoiny (fugi). Spoinowanie wykonuje się obecnie zaprawami cementowymi , różniącymi się strukturalnie od kamienia i przeważnie bardziej od kamienia zwięzłymi i mnie j nasiąkliwymi i budowlach zabytkowych kamień i spoiny zalewano zaprawą wapienną , bardziej strukturalnie zbliżoną do kamienia i bardziej porowatą, niż zaprawa cementowa, Niszczące działanie wilgo i koncentrowało się przede wszystkim w spoinach, niszcząc je, lecz oszczędzając kam i eń, Dziś sytuacja jest odwrotną, niszczony jest kamień- pozostają spoiny. Dla tego tęż na leży stosunek Składników zaprawy cementowej regulować cechami technicznymi kamienia i stosować zaprawy tym słabsze, im słabsze są cechy techniczne kamienia; [patrz też: studnia głębinowa pozwolenie szklane, studnia głębinowa pozwolenie, ściana kurtynowa]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ściana kurtynowa ściana oddzielenia przeciwpożarowego studnia głębinowa pozwolenie