Przydatność różnych gatunków skał polskich na elementy budynków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przepisami są: 1. Normy Państwowe (symbol PN) obowiązujące na całym terenie Polski, 2. Normy Resortowe (symbol BN) obowiązujące IV ramach resortu 3. Normy Zakładowe (symbol ZN) stosowane w jednym Lub wielu zakładach pracy, Przydatność do celów budowlanych oraz warunki, którym kamień musi odpowiadać w zależności od sposobu użycia i celu ujęte są w normie PN-55/MBPrzem-04-300 pt.Materiały Budowlane. Kamień dla celów budowlanych Warunki techniczne. W normie tej, istniejącej w chwili obecnej jako projekt określono przydatność różnych gatunków skał polskich na elementy budynków: cokoły, ściany, okładziny ścian, gzymsy, obramienia okienne i drzwiowe,s t o pnie lekkie , posadzki, rzeźby. W osobną tabelę ujęto wymagania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Poza tym, ustalono przydatność skał do różnych celów, w zależności od ich genetycznego pochodzenia , struktury i twardości. W Polsce opracowano cały szereg norm kamieniarskich, określających wymagania techniczne dla surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych, jak również metody badań i warunki odbioru. Po za tym unormowano słownictwo kamieniarskie, symbole i oznaczenia i opracowano normy klasyfikacyjne czynności. Dokładne zestawienie norm kamieniarskich i wszechstronne omówienie ich- wartości i znaczenia, znajdzie czytelnik w książce Prof. Dr. W. Skalmowskiego pt. Kamienie Budowlane i Drogowe Warszawa 1987, Wydawnictwa Geologiczne, w rozdziale V Normy technologiczne i wymogi techniczne dotyczące kamienia budowlanego i drogowego. Stosowanie się do przepisów ustalonych normami leży zarówno w interesie ogólnej gospodarki nar od owe j , jak i w osobistym interesie projektanta czy wykonawcy. Należy zaznaczyć że prawo przewiduje sankcje karne za nieumotywowane odstępstwa od norm. [patrz też: piotr koncki, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu, olx zgorzelec ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: olx zgorzelec piotr koncki prawidłowa wilgotność w mieszkaniu