Posts Tagged ‘studnia głębinowa pozwolenie’

Mury fundamentowe i piwniczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Mury fundamentowe i piwniczne należy ze względów ekonomicznych wykonywać z kamienia narzutowego łamanego lub łupanego warstwowo, tzn. kamienia przygotowywanego przy najmniejszym nakładzie obróbki , która dla skał zwięzłych i mało nasiąkliwych jest kosztowna. Ściany parteru i dalszych kondygnacji możemy wykonywać zarówno z różnych rodzajów kamienia łamanego; jak i z bloków w układzie dzikim, warstwowym lub regularnym. Im wyższy będzie budynek, tzn. większa waga własna murów i obciążenia użytkowego, to bardziej regularną formę musi przyjmować kamień konstrukcyjny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘studnia głębinowa pozwolenie’

Mury fundamentowe i piwniczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Wynika stąd konieczność ścisłego przestrzegania wszelkich wskazań dotyczących zarówno doboru kamienia, jego jednolitości strukturalnej prawidłowego ułożenia w murach, zachowania właściwych profili i spadków, okładanie blachą wyskoków elewacji , a wreszcie bardzo staranne wyrównywanie izolacji poziomej i nowe j dolnych partii budynków. Jednym ze sposobów ochrony kamienia przed niszczącymi wpływami atmosferycznymi jest impregnacja powierzchni kamienia środkami chemicznymi. Impregnaty są obecnie szeroko stosowane dla wzmocnienia i ochrony przed korozją różnych materiałów budowlanych, jak drzewo, beton i inne, z bardzo dobrymi rezultatami. Opracowano również szereg metod impregnacji kamienia naturalnego środkami działającymi mechanicznie i chemicznie. Działanie mechaniczne impregnatów polega na wypełnieniu porów w kamieniu i tworzeniu na nim powłoki ochronnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘studnia głębinowa pozwolenie’

Mury fundamentowe i piwniczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Następuje osłabienie wewnętrznej spoistości kamienia i to przede wszystkim w pobliżu zewnętrznej jego powierzchni. Dymy wydobywające się z kominów fabrycznych i kominów centralnego ogrzewania zawierają bezwodnik kwasu siarkowego, który po zetknięciu się z wilgocią powietrza zamienia się na kwas siarkowy. Dymy zawierają również cząstki stałe, rozpuszczalne i nierozpuszczalne, które osiadają na wyskokach i ścianach elewacji, a których przyleganie wzmacniają cząstki smoły , które również są składnikami dymów. Wszystkie te rozpuszczalne i nierozpuszczalne cząstki zawierają w mniejszej lub większej ilości siarkę, ktora pod wpływem wilgoci, rozpoczyna swą destrukcyjną działalność. Tej zwiększonej w miastach i okręgach ,przemysłowych ilości siarki w atmosferze, przypisuje się przyspieszenie tempa niszczenia się niektórych gatunków skał. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘studnia głębinowa pozwolenie’

Mury fundamentowe i piwniczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Wyparowując na zewnątrz, woda odkładać będzie w powierzchniowych warstwach kamienia sole, które zawierała. Podnosząca się kapilarami woda szukać będzie najłatwiejszych dróg dla swej penetracji, dlatego też poszczególne elementy, wykonane z kamienia o słabszej i bardziej porowatej strukturze, jak również elementy ułożone w budynku prostopadle do swego położenia w skale, odgrywać będą rolę magnesów, ściągających krążącą w kapilarach wodę. Te właśnie kamienie pierwsze ulegać będą zniszczeniu. Stanie się dla nas zrozumiałym dlaczego pewne elementy kamienne pozornie nie więcej narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych niż inne, położone w różnych miejscach elewacji i na różnych wysokościach, wykazują niepomiernie większe zniszczenie niż pozostałe części budowli. Margle i iły, które często spotykamy w lepiszczu piaskowców oraz w wapieniach miękkich, pod wpływem absorpcji wody pęcznieją i powodują pękanie i rozpad bloków kamiennych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »