Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Przewieszony fartuch szklany zastosowano po raz pierwszy przed z górą trzydziestu laty. Stosowali go w okresie przedwojennym architekci Mies van der Rohe, Taut, Mendelsohn ale stosowany wówczas wysunięty strop na belkach wspornikowych wygląda już dzisiaj archaicznie. Dopiero dzięki przejściu ze wspornikowej belki nośnej na płytę nośną poziome pasy szkła nabrały cech nieważkości. Ważnym krokiem w tym kierunku było udoskonalenie i szerokie stosowanie konstrukcji grzybkowej. Dalsze rozwinięcie tego systemu przy nowoczesnych metodach obliczeniowych i wykorzystaniu olbrzymiego wzrostu wytrzymałości żelbetu (sprężenia) pozwoIiło na stosowanie gładkich stropów płytowych bez wystających widocznie wsporników, przenoszących obciążenie na słupy, przy zachowaniu dostatecznej sztywności konstrukcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Osobną kartę nowoczesnej konstrukcji architektury zapisuje włoski konstruktor Pie1Luigi Nervi, mistrz formy, który przy zastosowaniu cienkościennych elementów prefabrykowanych składa olbrzymie hale, kopuły, przekrycia fałdowe o imponujących rozpiętościach, dając szereg oryginalnych rozwiązań fascynujących swą śmiałością i lekkością konstrukcji. Podobnie jak Nervi, po drugiej stronie oceanu rozwija własne nowatorskie formy z żelbetu Hiszpan Felix Candela w Meksyku. O ile u Nerviego prefabrykaty układają się w unerwioną artykułowaną strukturę przejrzystą, działa jącą na widza swą konsekwencją i pięknem uporządkowanego, matematycznego układu, o tyle Candela opiera się na powłoce jako na jednorodnej błonie, rozwijając dalej osiągnięcia szwajcarskiego konstruktora Roberta Maillarta sprzed 20 lat . Do prostych sklepień walcowych, beczkowych czy kopuł, będących jedynie adaptacją starych form do nowego materiału konstrukcyjnego, jakim jest żelbet, dochodzą przestrzennie jak najbardziej skomplikowane formy dachów fałdowych i przenikających się hiperboloid, opartych na różnorodnych planach . Trudne zdawałoby się nieraz do obliczenia formy wynikają najczęściej z instynktownego wyczucia gry sił przestrzeni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Potrzeby budownictwa mieszkaniowego okresu powojennego, na skutek olbrzymich zniszczeń i długotrwałego zastoju w budownictwie, zmusiły do szukania metod szybkiego i taniego budownictwa. Brak wykwalifikowanych sił roboczych oraz deficyt materiałowy, szczególnie w wyrobach ceramicznych, drewnie i stali, skłoniły budownictwo do szukania nowych materiałów i nowych metod montażu. Pierwsze poszukiwania szły w kierunku zastosowania lekkich wyrobów cementowych. Są to wszelkiego rodzaju pustaki z betonu żwirowego czy też z betonu o lekkim kruszywie oraz lekkie betony, przede wszystkim piano i gazobetony. Wielkie ilości gruzu ceglanego, jakie były do dyspozycji po wojnie, zużyto bądź to do wykonania ścian z gruzobetonu, bądź też do produkcji pustaków i obok pustaków bloków z betonu żużlowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Dzięki odważnej inicjatywie prezydenta Brazylii Juscelino Kubitschka oraz genialnej myśli twórczej urbanisty Lucio Costa i architekta Oscara Niemeyera powstaje w ostatnim czasie pierwsza w świecie stolica całkowicie planowana dla wieku awiacji przez zespół architektoniczny o śmiałych rewolucyjnych na wskroś oryginalnych formach. Nowa stolica Brasilia wznosi się na dziewiczej bezludnej sawannie jakby civitas ubi silva fuit . Nie znamy jeszcze szczegółów konstrukcji; niech więc ilustracje, które podajemy, same mówią za siebie. Pałac prezydenta Palacio da Alvorada jest budowlą o lekkiej przejrzystej konstrukcji, płasko przekrytej żelbetową płytą wystającą na zewnątrz w formie podcienia, podpartego słupami w kształcie żagli. Katedra stanowi spiętrzenie olbrzymich żelbetowych bumerangów o rombowym przekroju, wspierających się wzajemnie; są one spięte u góry pierścieniem, tworząc jakby potężną koronę, pod którą w podziemiu mieści się właściwa nawa kościelna. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries