Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Przewieszony fartuch szklany zastosowano po raz pierwszy przed z górą trzydziestu laty. Stosowali go w okresie przedwojennym architekci Mies van der Rohe, Taut, Mendelsohn ale stosowany wówczas wysunięty strop na belkach wspornikowych wygląda już dzisiaj archaicznie. Dopiero dzięki przejściu ze wspornikowej belki nośnej na płytę nośną poziome pasy szkła nabrały cech nieważkości. Ważnym krokiem w tym kierunku było udoskonalenie i szerokie stosowanie konstrukcji grzybkowej. Dalsze rozwinięcie tego systemu przy nowoczesnych metodach obliczeniowych i wykorzystaniu olbrzymiego wzrostu wytrzymałości żelbetu (sprężenia) pozwoIiło na stosowanie gładkich stropów płytowych bez wystających widocznie wsporników, przenoszących obciążenie na słupy, przy zachowaniu dostatecznej sztywności konstrukcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Osobną kartę nowoczesnej konstrukcji architektury zapisuje włoski konstruktor Pie1Luigi Nervi, mistrz formy, który przy zastosowaniu cienkościennych elementów prefabrykowanych składa olbrzymie hale, kopuły, przekrycia fałdowe o imponujących rozpiętościach, dając szereg oryginalnych rozwiązań fascynujących swą śmiałością i lekkością konstrukcji. Podobnie jak Nervi, po drugiej stronie oceanu rozwija własne nowatorskie formy z żelbetu Hiszpan Felix Candela w Meksyku. O ile u Nerviego prefabrykaty układają się w unerwioną artykułowaną strukturę przejrzystą, działa jącą na widza swą konsekwencją i pięknem uporządkowanego, matematycznego układu, o tyle Candela opiera się na powłoce jako na jednorodnej błonie, rozwijając dalej osiągnięcia szwajcarskiego konstruktora Roberta Maillarta sprzed 20 lat . Do prostych sklepień walcowych, beczkowych czy kopuł, będących jedynie adaptacją starych form do nowego materiału konstrukcyjnego, jakim jest żelbet, dochodzą przestrzennie jak najbardziej skomplikowane formy dachów fałdowych i przenikających się hiperboloid, opartych na różnorodnych planach . Trudne zdawałoby się nieraz do obliczenia formy wynikają najczęściej z instynktownego wyczucia gry sił przestrzeni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Potrzeby budownictwa mieszkaniowego okresu powojennego, na skutek olbrzymich zniszczeń i długotrwałego zastoju w budownictwie, zmusiły do szukania metod szybkiego i taniego budownictwa. Brak wykwalifikowanych sił roboczych oraz deficyt materiałowy, szczególnie w wyrobach ceramicznych, drewnie i stali, skłoniły budownictwo do szukania nowych materiałów i nowych metod montażu. Pierwsze poszukiwania szły w kierunku zastosowania lekkich wyrobów cementowych. Są to wszelkiego rodzaju pustaki z betonu żwirowego czy też z betonu o lekkim kruszywie oraz lekkie betony, przede wszystkim piano i gazobetony. Wielkie ilości gruzu ceglanego, jakie były do dyspozycji po wojnie, zużyto bądź to do wykonania ścian z gruzobetonu, bądź też do produkcji pustaków i obok pustaków bloków z betonu żużlowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dzięki odważnej inicjatywie prezydenta Brazylii Juscelino Kubitschka oraz genialnej myśli twórczej urbanisty Lucio Costa i architekta Oscara Niemeyera powstaje w ostatnim czasie pierwsza w świecie stolica całkowicie planowana dla wieku awiacji przez zespół architektoniczny o śmiałych rewolucyjnych na wskroś oryginalnych formach. Nowa stolica Brasilia wznosi się na dziewiczej bezludnej sawannie jakby civitas ubi silva fuit . Nie znamy jeszcze szczegółów konstrukcji; niech więc ilustracje, które podajemy, same mówią za siebie. Pałac prezydenta Palacio da Alvorada jest budowlą o lekkiej przejrzystej konstrukcji, płasko przekrytej żelbetową płytą wystającą na zewnątrz w formie podcienia, podpartego słupami w kształcie żagli. Katedra stanowi spiętrzenie olbrzymich żelbetowych bumerangów o rombowym przekroju, wspierających się wzajemnie; są one spięte u góry pierścieniem, tworząc jakby potężną koronę, pod którą w podziemiu mieści się właściwa nawa kościelna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Rozwój nowoczesnych metod budownictwa mieszkaniowego Jak wspomniano na wstępie rozdziału 10.1, pierwszymi budynkami, w których zastosowano żelbet jako konstrukcję, były budynki mieszkalne. Były to domy małe lub o średniej wielkości, jednak idee budownictwa spółdzielczego i komunalnego, nowoczesne prądy ekonomiki budowlanej tworzenia wielkich osiedli, pociągały za sobą konieczność budowy coraz większych obiektów mieszkalnych. Nie wystarczają już bloki kilkupiętrowe, nowoczesna urbanistyka wymaga od konstruktorów i architektów budynków wielokondygnacyjnych, wysokich bloków i wieżowców. Ewolucja domu mieszkalnego, z konstrukcyjnego punktu widzenia, nie odbiega z początku od budynków administracyjnych i przemysłowych. Tylko wyjątkowo wznosi się budynki ponad 8 pięter z cegły. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jeśli mają być zachowane jednakowe grubości ścian na wszystkich kondygnacjach, aby można było stosować te same elementy deskowań, zmniejsza się zbrojenie ku górze tak, że w wyższych kondygnacjach może być ono teoretycznie całkowicie zaniechane. Rdzeń nośny ściany po obu lub przynajmniej po zewnętrznej stronie otoczony jest izolującą warstwą z gazobetonu, lekkich płyt budowlanych, gipsu lub podobnych materiałów. Obecnie układamy warstwę izolującą na zewnątrz, aby wyzyskać własność akumulującą Ciepło ciężkiej ściany betonowej, stosując od wewnątrz tylko cienką warstwę, jako podłoże pod wyprawę lub jako płytę gipsową nie wymagającą wyprawy. Przy wielkowymiarowych płytach wystarczy od środka szpachlowanie i gładkie zatarcie ściany, wymagające jedynie malowania lub tapetowania. Rozwinięte szeroko w Szwecji zewnętrzne płyty miewają wymiary o wysokości kon dygnacji z zewnętrzną powłoką ze ścisłego betonu zbrojonego siatką stalową i przymocowaną warstwą izolującą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Metody budownictwa uprzemysłowionego wznowiono po wojnie 1939/45 przede wszystkim we Francji, gdzie pionierem, organizatorem i przedsiębiorcą budownictwa uprzemysłowionego staje się Robert Camus przy poparciu Rządu Republiki Francuskiej, dla którego Camus wraz z zespołem wykonuje zamówienia dla akcji tzw. HLM (Habitation a Loyer Modere), budując kilka tysięcy domów montowanych z elementów przygotowanych w zakładzie przemysłowym. Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe w Związku Radzieckim Uwagi ogólne. Idee i metody budownictwa uprzemysłowionego, zaczerpnięte z Francji, rozwijają się żywiołowo w Związku Radzieckim. Ten olbrzymi poligon budowlany, jakim jest Republika Rad, o różnorodnych warunkach klimatycznych, daje tak wiele przykładów coraz to nowych rozwiązań, że trudno zatrzymać się monograficznie na poszczególnych budowlach czy też zespołach osiedlowych, toteż podam, w sposób raczej Ogólny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ogólne, przeciętne zapotrzebowanie wody dla różnych celów w gospodarstwie wiejskim wg rysunku 2:1 wyniesie: (2,475 + 2,955) . 0,5 = 2,71 mln m/śd. , tj. 0,99 mld m w raku 1975. Ilość ta będzie stanowić (0,99 : 6,7) X 100 = 14,75% ogólnego zapotrzebowania wody . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zapotrzebowanie wody dla zwierząt hodowlanych Zapotrzebowanie wody dla zwierząt hodowlanych zależy od rodzaju zwierzęcia, rasy, wieku, przeznaczenia gospodarczego (np. krowy mleczne i opasy), warunków bytowych (np. inne jest zapotrzebowanie wody dla krów w oborze, a inne na pastwisku) oraz od warunków klimatycznych. Rozchód wody w siłowni przy powtórnym użyciu wody powrotnej jest 2-, a nawet 3-krotnie mniejszy. Wodociągi wiejskie zaopatrują także różne zakłady przemysłu spożywczego, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nomi tczew’

Przekrycia krzywo liniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

BADANIA BIOLOGICZNE Czyste wody zaliczane są do środowiska oligosaprobowego, w którym występują wodorosty zielone: Ulotnrix zonata, Clcuioptumi qlotneraui i inne rośliny oraz zwierzęta (m. in. ryby występujące wyłącznie w czystych wodach. W ostatnich dziesiątkach lat liczne gatunki ryb przystosowały się do życia w wodzie umiarkowanie zanieczyszczonej fenolami i nie mogą być wskaźnikiem dla wód czystych. Mięso tych ryb nie nadaje się do konsumpcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries