Posts Tagged ‘intech legnica’

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Rozwój nowoczesnych metod budownictwa mieszkaniowego Jak wspomniano na wstępie rozdziału 10.1, pierwszymi budynkami, w których zastosowano żelbet jako konstrukcję, były budynki mieszkalne. Były to domy małe lub o średniej wielkości, jednak idee budownictwa spółdzielczego i komunalnego, nowoczesne prądy ekonomiki budowlanej tworzenia wielkich osiedli, pociągały za sobą konieczność budowy coraz większych obiektów mieszkalnych. Nie wystarczają już bloki kilkupiętrowe, nowoczesna urbanistyka wymaga od konstruktorów i architektów budynków wielokondygnacyjnych, wysokich bloków i wieżowców. Ewolucja domu mieszkalnego, z konstrukcyjnego punktu widzenia, nie odbiega z początku od budynków administracyjnych i przemysłowych. Tylko wyjątkowo wznosi się budynki ponad 8 pięter z cegły. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘intech legnica’

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Jeśli mają być zachowane jednakowe grubości ścian na wszystkich kondygnacjach, aby można było stosować te same elementy deskowań, zmniejsza się zbrojenie ku górze tak, że w wyższych kondygnacjach może być ono teoretycznie całkowicie zaniechane. Rdzeń nośny ściany po obu lub przynajmniej po zewnętrznej stronie otoczony jest izolującą warstwą z gazobetonu, lekkich płyt budowlanych, gipsu lub podobnych materiałów. Obecnie układamy warstwę izolującą na zewnątrz, aby wyzyskać własność akumulującą Ciepło ciężkiej ściany betonowej, stosując od wewnątrz tylko cienką warstwę, jako podłoże pod wyprawę lub jako płytę gipsową nie wymagającą wyprawy. Przy wielkowymiarowych płytach wystarczy od środka szpachlowanie i gładkie zatarcie ściany, wymagające jedynie malowania lub tapetowania. Rozwinięte szeroko w Szwecji zewnętrzne płyty miewają wymiary o wysokości kon dygnacji z zewnętrzną powłoką ze ścisłego betonu zbrojonego siatką stalową i przymocowaną warstwą izolującą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘intech legnica’

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Metody budownictwa uprzemysłowionego wznowiono po wojnie 1939/45 przede wszystkim we Francji, gdzie pionierem, organizatorem i przedsiębiorcą budownictwa uprzemysłowionego staje się Robert Camus przy poparciu Rządu Republiki Francuskiej, dla którego Camus wraz z zespołem wykonuje zamówienia dla akcji tzw. HLM (Habitation a Loyer Modere), budując kilka tysięcy domów montowanych z elementów przygotowanych w zakładzie przemysłowym. Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe w Związku Radzieckim Uwagi ogólne. Idee i metody budownictwa uprzemysłowionego, zaczerpnięte z Francji, rozwijają się żywiołowo w Związku Radzieckim. Ten olbrzymi poligon budowlany, jakim jest Republika Rad, o różnorodnych warunkach klimatycznych, daje tak wiele przykładów coraz to nowych rozwiązań, że trudno zatrzymać się monograficznie na poszczególnych budowlach czy też zespołach osiedlowych, toteż podam, w sposób raczej Ogólny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘intech legnica’

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

W celu ułatwienia prac projektowych wysokość norm zapotrzebowania wody dla miast i osiedli wiejskich została ustalona na podstawie wieloletnich nadań rzeczywistego rozmiaru. Ponieważ wahania tego rozbioru są znaczne i trudne do dokładnego ustalenia, a: poza: tym zapotrzebowanie wody zmienia się w zależności od licznych czynników wymienionych na początku niniejszego rozdziału, przeto co pewien czas normy zapotrzebowania wody poddawane są rewizji w celu wprowadzenia zmian. Wydany-w 1956 r. Normatyw Techniczny Ministerstwa Gospodarki Komunalnej dla projektowania wodociągów publicznych został w 1964 r. zastąpiony nowym . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »